Περι Αρχιτεκτονικής

Πιστεύω πολύ στην ολιστική ουμανιστική Αρχιτεκτονική, στην βιωσιμότητα τόσο την υλιστική αλλά και την κοινωνική. Η Αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας με τον άντρα μου. Αναπόφευκτα είναι τώρα και στην ζωή του γιού μας. Κρατάμε σκίτσα από τα μέρη που πήγαμε και σημειώσεις σε τετράδια και σε βιβλία, πάμε διακοπές για να δούμε, βλέπουμε διαφορετικά μέρη για να ξεκουραστούμε, να εμπνευστούμε και να τροφοδοτίσουμε το ενδιαφέρον μας για ό,τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος νους. Όλες οι αναρτήσεις για το θέμα βρίσκονται στην κατηγορία Αρχιτεκτονική, περάστε να δείτε, εμπνευστείτε, ξεφύγετε.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s